https://diabetesfrees.com/empagliflozin-review-composition-dosage-and-side-effects/
| | plaquenil prospect Potrerillos | Találat: 2615


 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2015.02.05-én közgyűlést tartott. Különös jelentőséggel bírt ez az esemény. Polgár Város Önkormányzata képviseletében, Tóth József polgármester, mint a közgyűlés levezető elnöke kiemelte nyitó beszédében, hogy ez az első olyan közgyűlés, ahol a sui generis tagok is részt vesznek a közgyűlés munkájában. Gyakorolhatják a helyi közösség társadalmi hierarchiában elfoglalt szerepüktől függetlenül az egy tag egy szavazat elvet.

A szövetkezet 2014. október 01-én elindította a második nyertes pályázatát az OFA (Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft) Sui Generis „Lehetőség, hogy segíthessünk!”projektet. A sui generis tagi munkavégzést jelent. A program lehetőséget biztosít a szövetkezetnek, hogy 10 fő sui generis tagot a szövetkezet tagjai közé felvegyen. A pályázatban eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt, amit elsősorban a lakossági szolgáltatásokban kívánunk alkalmazni (takarítógép, fűnyírás egyéb irodai szolgáltatás).
A Közgyűlésen megjelent vendégek között az OFA munkatársa Dr. Nagy Anita hozzászólásában, kiemelte, hogy a jelen lévők büszkék lehetnek az országos szinten is példaértékű szövetkezetükre. Magyarországon a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezetet példaként emlegetik. „Becsüljék ezt meg, mert ez felelősséggel jár.”
Suszter Zsolt a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság szakmai főtanácsadója kihangsúlyozta, hogy a szövetkezet likviditását jelenleg a tagok vagyoni hozzájárulása, több nyertes pályázat (TÁMOP 2.4.3.-D, sui generis) biztosítja. A működést segíti Polgár Város Önkormányzata - mint közfoglalkoztató - és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött  haszonkölcsön szerződés, amely alapján a korábban közfoglalkoztatásban használt eszközöket a szövetkezet ingyenesen használatba vehette.  Az egy tag egy szavazat elve egyenlővé teszi az alapító tagokat az újonnan belépő tagokkal. Ennek rendkívül nagy súlya van, a tagok közös felelőssége a szövetkezet eredményes működése, a közösségi célok megvalósítása. A közgyűlésen most először résztvevő 10 fő, akik tagi munkavégzési jogviszonyban végzik tevékenységüket, jelenleg nem munkavállalói a szövetkezetnek, de hosszú távon ez a nyilvánvaló cél. Személyes közreműködésük ellenértékeként étkezési jegyet kapnak, illetve a mindenkori minimálbér mértékéig természetben részesedhetnek a szövetkezet által előállított javakból. A juttatások mértéke nyilvánvalóan függ a szövetkezet eredményétől.
 A közgyűlés értékelte a 2014. év értékelése után kijelölte a 2015 év irányait és töretlen lelkesedéssel igyekeznek megvalósítani a kitűzött célokat.


Dományné Slezák ZsuzsaMegjelent :PolgárTárs Polgár város havilapja 2015 március XXV.ÉVFOLYAM 3. SZÁM(276.)